O nás

FirmaInfinitum sašpecializuje na obchod s tuhýmipalivami, palivovýmisurovinami a zimnýmsortimentom. Základným profilom činnosti je produkcia a distribúcia:
- balenéhouhlia;
- drevenýchbrikiet: Pini Kay, kocka RUF a valec;
- balenejposypovej soli.

viac

Produkty

Širokáponuka a vysokákvalitaponúkaných produktov Vásurčitezaujme. PozývameVás na oboznámeniesa s našouponukou!

viac

Spolupráca

V súvislostisostálym rozvojom firmy a neustálymrozši rovanímvý robného sortiment usmeotvorenínovým formám spolupráceur čený mpredom ácich a zahraničnýchve ľkoodberateľov, t.j. sietesostavebným a všeobecnoobchodnýmtovarom, stavebnéveľkosklady, skladypalív, staníc s pohonnýmihmotami.

viac

Kontakty

Infinitum Sp. z o.o.
Predajná kancelária:
ul. Bukowińska 24A/114
02-703 Varšava

viac